Spisanie.to

Българската общност в САЩ

Българската емиграция в САЩ бележи началото си от втората половина на 19 век в периода след Руско-Турската война (1877-1878 г.). Причините са икономически – българите заминават на гурбет и възнамеряват да се приберат по родните места, след като спечелят пари. Това е първият период от емиграционната вълна на българи в САЩ, наречен от историците „Пионерска имиграция“, който продължава до 1903 г.

След тази година до 1912 г. се отбелязва период на „Политическа имиграция“, свързан с Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) и най-вече като последица от Балканската (1912-1913 г.) и Първата световна война (1914-1918 г.), когато цели семейства, и дори села, тръгват към Америка.

От 1919 до 1939 г. е третият период, наречен период на „Икономическата имиграция“, когато българската емиграция в САЩ е най-масова вследствие на падането под сръбска и гръцка власт на Егейска и Вардарска Македония. През първата половина на 20 век броят на българските емигранти от Македония е около 40 000 и продължава да расте.

Четвъртият период е наречен „Антикомунистическа имиграция“ (1944-1989 г.) и последният, пети период на емиграцията, започнал в края на Студената война през 1989 г. и продължаващ и към настоящия момент, е периодът на „Миграционната имиграция“. Емигрантите от този период са подтиквани от икономически мотиви да напуснат България. Те са високо образовани, голяма част от тях са студенти, завършили образованието си в САЩ, а около 30 000 българи през последните 10 години са се възползвали от възможността да живеят и работят на континента със „Зелена карта“.

По данни на Министерството на външните работи на България, в САЩ със статут на постоянно пребиваващи има около 300 000 на брой българи. Според данни на Бюрото за статистика на САЩ, от 2007 г. там живеят 95 945 американски граждани от български произход.

Най-голяма българска емигрантска общност има в Чикаго, щата Илинойс, съставена основно от македонски българи. Във връзка с преброяването през 2000 г., 2 045 жители са се записали като българи от общо 2 830 144 жители на града, макар че, според местната българска общност, неофициалният брой на българите в града и районът е между 50 000 и 100 000.

Чикаго е градът с най-голяма българска емигрантска общност не само в САЩ, но и в света. В града функционират неделно училище и редовно българско училище, в които се обучават около 250 деца, културни центрове, православен храм и евангелистка църква, пет български вестника и няколко списания, телевизионен, сателитен и радио канал, излъчващи емисии на български език. В града работят български заведения, кафенета, дискотеки и магазини.

САЩ предлага необятни възможности за работа на българските емигранти в страната, като задължително условие за наемане на работа е владеенето на английски език. За ниско образованите и неквалифицирани българи тук е подходящо място, където да продължат образованието си и да се сдобият с нужната диплома, а при упорит труд и с помощта на доза амбиция, да открият подходящата за тях работа и подобрят значително качеството си на живот.

Българите избират страната на неограничените възможности и поради факта, че животът в нея е добре устроен и подреден, подчинен на ясни правила и норми. Ако излезеш извън рамките на установените правила, самото гражданско общество реагира и проявата не може да остане незабелязана. Съдебната система, за разлика от българската, функционира безотказно – избрани на случаен принцип съдебни заседатели решават съдебните дела, а съдията е само арбитър. В САЩ гражданското общество гради държавата.

За българските емигранти периодът на адаптация към условията на живот в най-демократичната държава в света е кратък – смята се, че до петата година емигрантът се е приспособил напълно към новия си начин на живот в условията на страната, в която е избрал да работи и живее пълноценно. По-труден е процесът на адаптация при децата – детето сменя позната среда и близко обкръжение, моделите на поведение и подражание. Изключително полезни за по-лесното приспособяване на децата емигранти към новия начин на живот в непознатата страна и обстановка са действащите неделни училища, в които те на роден език обогатяват познанията си по български и литература, история, география и национални традиции и обичаи.

За запазване на българската идентичност, национална принадлежност и традиции, на територията на САЩ днес работят около 20 обществено-политически организации, фондации и информационни центрове, 25 български църкви, десетки печатни, електронни и телевизионни медии на български език, български неделни и редовни училища, а читалища и културни центрове, пръснати из цялата страна, представят на света изключително богатото фолклорно наследство на България.

Източник: „Българи в САЩ“ от 27.11.2014, Уикипедия

Ива Иванова

добави коментар