Spisanie.to

Град Аксум и Кивота на завета

На земята съществуват стотици различни човешки общности, пазещи ревниво своето духовно и материално наследство. Всички те със своята индивидуалност и уникалност представляват красива, пъстра дреха върху човечеството.

Има места, създадени от човека, които пораждат повече въпроси, отколкото отговори, където историята не винаги е само история и където легендите може би не са просто легенди.

Град Аксум, намиращ се в момента на територията на съвременната държава Етиопия (Африка), води своето начало от 4 в. пр. Хр. Той е създаден, за да бъде столица и религиозен център на могъщо царство, съществувало от 4 в. пр. Хр. до 10 в. сл. Хр.

В един отрязък от историята си царство Аксум преживява големи възходи и разширение на територията, което става причина в края на 3 в. пророкът Мани да го определи като една от великите държави в света, заедно с Персия, Рим и Китай. Страната е и една от първите държави приели християнството през 320 г. сл. Хр., при това директно от Юдея и първата в света, която започва да изобразява християнския кръст на монетите си.

Изключителен подем след 3 в. царството преживява и през 12-13 в., когато негов водач е цар Лалибела. Най-голямото му постижение, превърнало се и в едно от чудесата на християнския свят е комплекс от каменни църкви в северната част на днешната провинция Уоло. Според легендата царят сънува, че отива до Йерусалим и когато се събужда решава, че трябва да построи своя Света гора в етиопските планини.

Първоначално са построени 10 от тях, а след смъртта на царя неговата вдовица изгражда и 11-та. В снимковата галерия можете да видите една от църквите. Постепенно царство Аксум, като държава се променя и запада, когато е окончателно унищожено през 10 в. под натиска на арабите. То все пак оцелява, като до късното средновековие в европейските хроники неговите земи са били известни под името Етиопия или Абисиния.

Съвременният град Аксум в днешна Етиопия е изгубил голяма част от значението си и е с население около 56 000 души. Въпреки това, той е важен религиозен център на етиопската църква, чиито корени водят началото си от коптското православие. На територията на града са запазени многобройни паметници, включително отделни монети, статуетки, каменни плочи и др. Най-забележителните от тях са каменните стели (обелиски). Те са на възраст около 1700 години и играят голяма роля в културното самоопределяне на местното население. Най-многобройни са стелите в центъра на града в т. нар. парк на стелите. През 1937 г. един от тях, известен като стелата на цар Езана се срутва, взет е от Италия за поправка, но след доста дълго време е върнат отново на парчета в Аксум и най-сетне след много перипетии, дипломатически и политически преговори, включително и при намеса на ООН, изпратен отново в чужбина и през 2008 г. е поправен и върнат на мястото му.

Едно от най-ценните и популярни съкровища на града е църквата „Дева Мария от Сион”. Смята се, че първоначално е построена през 4 в. сл. Хр. от цар Езана, първия християнски владетел на Аксум. Опожарявана и възстановявана е на няколко пъти. Въпреки това, всички християнски владетели са били коронясвани в нея. В момента в близост до храма се намира манастир.

Интересен факт, е съществуването на легенда, която свързва Свещения кивот с църквата. Според нея в резултат от връзката си с цар Соломон, владетелката на Шеба (Савската царица) добива син, когото нарича Менелик I. Когато момчето пораства, то заминава за Йерусалим за да се види със своя баща и живее там няколко години. При тръгването си обратно взима Кивота на завета и го донася тук, основавайки царство Аксум. По някое време реликвата е преместена в „Дева Мария от Сион”. Най-вероятно, именно заради тази легенда владетелите на царството са били смятани за директни потомци на Менелик I.

Не е възможно да се провери дали легендата е истина, тъй като за храма се грижи монах-пазител, който единствен има право да вижда Кивота и да пази тайните му. Неговата служба е до живот, като само на смъртния си одър има правото и е длъжен да предаде всичкото си знание на своя наследник. Безполезни са оставали опитите на учените да накарат пазителя да проговори.

Именно поради тази причина много учени и изследователи са скептично настроени относно истинността на разказа. През 1950 г. етиопския владетел Хайле Селасие построява нова катедрала, носеща същото име „Дева Мария от Сион”, в която е разрешен достъпа и на мъже и на жени и в която в момента се извършват богослуженията.

През 1985 г. ЮНЕСКО прибавя запазените древни паметници на град Аксум към своя списък на световното културно наследство.

Но не само предците са създавали в Аксум. Като всеки град в него съжителстват старо и ново. Модерната цивилизация и прогресът навлизат и на това място. Затова не е учудващо, че през 2006 г. на четири километра от центъра на града е построен университет, представляващ съвкупност от множество модерни сгради, включително и специална сграда за библиотека и простиращ се на площ от 107 хектара. Той си има и собствен сайт в интернет пространството и скоро добива популярност. Очакванията са висшето учебно заведение да подпомогне икономическото и културно развитие, не само на града, но и на страната. Интересното е, че освен университет, на няколко километра от Аксум се намира и летище. А благодарение на старата църква „Дева Мария от Сион” градът е популярна туристическа дестинация.

И така, град с подобна многовековна история не е възможно да бъде описан и представен в пълнота в една кратичка статия. И макар да бяха очертани най-важните неща, това съвсем не е всичко. За Аксум може да бъде казано още много, но той преди всичко трябва да бъде видян, усетен, почувстван. Защото най-пълна представа за нещо се добива не от словото, а от преживяното и досега с него.

Емилия Кикарина

добави коментар