Spisanie.to

За извънземните и НЛО

Съществува ли живот извън нашата планета? – това е въпросът, който ние хората си задаваме от хилядолетия, вперили поглед нагоре към звездите. Отговорът му все още не сме намерили, но и той не е нито еднозначен, нито толкова прост колкото би ни се искало.

И все пак дълбоко в себе си, част от нас таят надежда, че той ще бъде положителен. На човешкия разум му се струва нелогично в огромната, величествена и красива вселена да няма други разумни форми на живот.

Защо тогава въобще се е формирала? Само заради нас ли? Но не е ли това твърде егоистично обяснение?! Ако една единствена планета, чиито размери могат да бъдат класифицирани като малки за мащаба на нашата и другите планетни системи в космоса, може да подържа такова разнообразие от живи организми, то тогава това не би ли било възможно и дори в пъти по-валидно за цялата вселена?!

Но ако космосът е едно вакуумно пространство без условия в него да се зароди живот, тогава какво? И накъде отиваме въобще? Ако накрая унищожим родната си планета, което вече сме започнали да правим, и ние ли ще изчезнем без шанс за оцеляване и без да сме успели да намерим подходящи условия за живеене? И защо от всички планети във вселената само на Земята може да съществува живот?

Защо точно тя? И защо ние и Земята съществуваме? Ами другите планети, звезди и галактики? Те защо съществуват? Тези и още много въпроси чакат своя отговор! Нищо в този свят не е просто и само черно-бяло. Това важи с особена сила за едно толкова имагинерно и хипотетично и в същото време като че ли толкова реално явление като извънземните.

Можем да използваме думата „реално“, тъй като са многобройни запазените писмени и устни свидетелства на различни народности и цивилизации от миналото и днес. Всички те говорят за наличието на разумен живот във вселената и за неговия допир с човешката раса. Запазена е информация за много необичайни явления, събития, предмети, необикновени знания.

Още в древните Египет, Асирия, Вавилон и Шумер се създава представата за съществуването на извънземни, на които древните придават божествени черти и ги превръщат в богове. Хилядолетия по-късно това ще формира голяма „радост“ за изследователите, на които ще им е доста трудно да разберат кой бог древните са смятали за истински и кой за извънземен разум.

Постепенно в Древна Гърция се стига до друго виждане чрез философите Талес и Анаксимандър, според които една безкрайна вселена трябва да съдържа в себе си и безкрайно много светове и планети населени с живот, включително и разумен. Подобни твърдения се срещат в юдаизма, индуизма, а по-късно и в християнството и исляма. Научният подход към идеята за извънземен живот се появява благодарение на Галилео Галилей (изобретяването на телескопа), Николай Коперник (идеята за хелиоцентричната система) и Джордано Бруно (идеята за безкрайна вселена с милиони звезди и планетни системи).

В началото на XX в. въображението на хората ражда и популяризира идеята и вярването, че на планетата Марс има разумна раса от малки зелени човечета, наричани марсианци. Съществуването им все още не е доказано, въпреки, че след бурното развитие на космическите технологии, от средата на XX в. до днес са осъществени няколко мисии до планетата Марс, които разкриват наличието на останки на живи организми и лед под повърхността й.

В резултат на това в умовете на учените се заражда хипотезата, че преди милиони години условията на Червената планета са били изключително сходни с тези на нашата Земя. От 1966 г. се работи и по Проект SETI, чиято основна цел е търсене на извънземни цивилизации, доказване на съществуването им и осъществяване на комуникация с тях.

През целия XX в. и началото на XXI в. интереса на обикновените хора и учените към извънземните е толкова голям, че те създават множество теории, хипотези, обяснения, конспирации и разкази, които варират от научни до напълно откачени. Общо взето всичко – пълно или непълно, факт или мит, което съвременния човек знае, теоретизира, вярва и чете за извънземните може да бъде разделено на няколко категории:

1. Опити за описание на извънземните и разкази за тяхното появяване, отвличания на хора, за да бъдат изследвани, връщането или невръщането на отвлечените обратно на земята;

2. Теория на конспирацията, според която те вече са тук, но националните правителства крият тези факти от нас чрез секретни военни лаборатории и бази, в които изучават самите извънземни и използваните от тях технологии;

3. Уфология, с нейната основна идея за връзката между различни странни явления с НЛО (Неидентифициран Летящ Обект), възприеман като космически кораб с извънземен произход и пасажери. Твърди се, че по цялото земно кълбо се наблюдава поява на НЛО. Според уфологията житните кръгове са послания към човечеството, създадени от извънземни;

4. Палеоконтакт – най-сериозен нейн застъпник е изследователя Ерих фон Деникен. Основни нейни опорни точки са присъствието на извънземните в живота на хората от древни времена, приноса им към създаването и развитието на самите хора и на човешките цивилизации и наличието на останки от съоръжения построени от извънземните в различни части на планетата.

Днес извънземните присъстват в живота ни чрез телевизора, компютъра, билбордовете, книгите, музиката, изкуството, филмите, в увеселителните паркове, в мечтите и сънищата ни. Дори масово се създават религиозни култове, чиито последователи фанатично вярват в пришълците от космоса и ги чакат да дойдат с надеждата, че ще ги отведат със себе си.

Реални или не, добри или лоши, самата вероятност за съществуването им и наличието на възможност да се докоснем до тях е един от основните подтици на човека да насочи погледа си към космоса и да се опита да си отговори на силно вълнуващия го въпрос. Отговорът все повече се превръща в пътуване към нашия тест за зрялост. Тест, в който човечеството ще трябва да докаже себе си и да се пребори за мястото си във вселената. Въпросът тук не е дали сме готови, а дали ще се осмелим да стигнем до края! А Вие как мислите?

Емилия Кикарина

добави коментар