Spisanie.to

Новото нумизматично списание Реверс

В началото на месец юли излезе новото списание за нумизматика на български език – „Реверс“. То съдържа шест статии и съобщения за: антични монети, част от които сечени по днешните български земи, един античен медальон, част от колекцията на Музея на изящните изкуства във Виена и полски монети от XIX век, сечени докато полските земи са били под руска власт.

Първата книжка с научни публикации е дело на магистъра от Софийския университет и бакалавър от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, понастоящем музеен работник, Калоян Димов и неговата колега Ева Димитрова. Редактори на изданието с цветни корици са д-р Евгени Паунов, Владимир Беков, Калоян Димов и Ева Димитрова.

В началото на първия брой на „Реверс“ има кратко встъпление от К. Димов, от което читателят разбира, че списанието ще бъде изцяло и само за нумизматика и ще излиза периодично на българския книжен пазар.

На страниците ще намират място публикации на „учени, музейни работници, колекционери, независими изследователи и изобщо всеки с интерес към нумизматиката, който иска да напише някакъв свой авторски материал, спазвайки научния подход да цитира достоверно своите източници.“

Във въведението от К. Димов става ясно и защо създателите на това научно издание са избрали да го наименуват „Реверс“. Реверс е термин, с който се обозначава обратната страна на монетата. И тъй като в България „нумизматиката се е превърнала в нещо мръсно, лошо и престъпно“, казва Димов, то списанието ще показва неопетнената, истинската, опаката страна на нумизматиката, чистото научно лице на науката за монетите.

„Р“ е и буквата, с която започва името, избрано за фамилно от революционерът Георги Стойков Раковски, един от първите български нумизмати.

След встъплението от К. Димов, както и след всяка статия има резюме на английски език. Всяка статия и съобщение са придружени от снимки на описания нумизматичен материал, като разгледаните в научните текстове на авторите в броя монети, са показани в аверс и реверс. Т.е. от двете си страни.

Авторите в първия брой на списанието за нумизматика „Реверс“, по реда на публикациите им в книжното тяло, са: проф. дин Иван Карайотов, Владимир Беков, докт. Невян Митев, Калоян Димов, д-р Евгени Паунов, Красимир Кръстев.

Мая Джамбазова

добави коментар