Spisanie.to

Пернишката крепост Кракра

Крепостта Кракра е от онези древни места, чиято съдба е да надживеят времето. Хората, които са съградили града, отдавна са положили костите си в пръста на хълма. Мътните води на Струма са отмили с еднаква сила пясъка и спомените.

Хълма на пернишката крепост Кракра бил обитаван от най-древни епохи. Дълго време тези земи са заселени от тракийското племе агриани. Приема се, че крепостта е създадена след 809 г., когато хан Крум присъединил към българската държава земите около днешна София. Кракра била сред големите български средновековни крепости със стратегическо местоположение по пътя Сердика – Пауталия – Стоби, водещ за Адриатика.

През IX-XI в. селището се е разполагало по цялата равна част на хълма. Крепостта носи името на болярина Кракра Пернишки. Била e оградена с висока крепостна сте¬на, спряла през 1004 г. и 1016 г. византийският император Василий ІІ да превземе града. Кракра се предала през 1018 г. след като смъртта застигнала българския цар Иван Владислав под стените на Драч.

Главната порта на крепостта се намирала от север. Малка врата от западната страна водила към река Струма – основния водоизточник. В града нямало кладенци. Водните запаси се съхранявали в големи глинени съдове. Перник не е имал канализационна мрежа и водопровод.

Нагъсто разположените сгради на хълма били направени от камък, кал и хоросан. Църквите се намирали близо до главната порта. Перник имал неправилна улична мрежа. Площадите и улиците, били покрити с чакъл. През 1063 г. Перник претърпял земетресение и на Кракра са направени градоустрой-ствени промени.

При разкопките на крепостта е разкрит средновековен християнски некропол. На места гробовете прорязали основите на разрушените сгради, а някъде скелетите са намерени да лежат върху останките от зидовете на църквите.

Важното местоположение на крепостта Кракра е използвано за защита при преминаването на кръстоносците от Третия кръстоносен поход (1189-1192 г.). През 1204 г. градът бил присъединен към Второто българско царство и останал в неговите предели до 1396 г., когато османската империя установила властта си над България.

Толкова близо, а така далечно е миналото. В никоя книга не може да се прочете емоцията от гледката на хълма Кракра към Перник или Струма. Подобно чувство се разбира само от онези, които се преминали през портата на крепостта, която всъщност е врата към времето на славните ни предци.

Автор на снимките: Ива Корчева

Ива Корчева

добави коментар