Spisanie.to

При земетресение: Европейски сеизмологичен център

Внезапните размествания на земната кора, по-известни като земетресения, са обект, който Европейско-средиземноморският сеизмологичен център изследва. Той е интернационална, неправителствена асоциация с нестопанска цел.

Европейско-средиземноморският регион представлява потенциално опасна сеизмична зона. Увеличаването на опасността от земетръси и нуждата от защита за обществото, довежда до създаването на Европейско-средиземноморски сеизмологичен център, научен орган, който от 1975 година насам проучва, следи и събира данни за земетресенията.

В днешно време думата земетръс предизвиква ужас, страх и паника. Земетресенията, както и всяко едно природно бедствие, носят след себе си разруха – голям брой жертви и неизброими щети.

Тъжни примери за опустошени домове, градове и човешки животи са бедствието в Чили през 2010 г. и в Япония през 2011 година. България също има горчив опит в тази сфера. Територията й спада към опасните земетръсни зони на Земята. Рило-Родопският район се характеризира с най-висока сеизмична активност. Страната помни 2012 година със земетресението в Перник, което остави след себе си уплаха и поражения.

Европейско-средиземноморският сеизмичен център има няколко основни цели като организация. Една от тях е да създаде и координира система, която да определя епицентъра на земетресенията в района на Европа и Средиземноморието. Отговорност на центъра е да предава получените резултати до адекватните интернационални власти и членове на центъра. Тази дейност спомага за предпазването на обществото и научния прогрес.

Друг обект от дейността на центъра е уточняването на параметри като епицентър, дълбочина, магнитут и фокусен механизъм. Важна част от работата на асоциацията е получените резултати да бъдат разпространени.

Неизменен аспект от работата на Европейски-средиземноморският сеизмологичен център е окуражаването на сътрудничеството между европейските и средиземноморските държави и различните сеизмични станции.

Структурата на Европейски-средиземноморският сеизмичен център се състои от основни членове – представители от Франция, Италия, Испания и Германия, активни членове – държави, сред които е и България и членове по право – Европейска сеизмологична комисия, Обсерватории и проучвателни съоръжения за европейска сеизмология, Интернационален сеизмологичен център, Американско геологично изследване.

Няколко са управляващите звена, които надзирават и координират дейностите на центъра. Асамблеята на Европейско-средиземноморският сеизмологичен център включва всички членове на организацията, координационно бюро и изпълнителен съвет. Процесът, чрез който Европейско-средиземноморският сеизмичен център оперира е следният: Основните членове изпращат доклад до координационното бюро. То информира и разпространява получените резултатите до другите активни членове на центъра, както европейски така и интернационални.

Центърът сътрудничи с 65 мрежи, кореспондира с 1782 сеизмични станции и оповестява над 15 000 събития всяка година.

Европейско-средиземноморският сеизмичен център събира реално времеви параметрични данни от 65-те сеизмологични мрежи в европейско-средиземноморския регион. Те са предоставени на центъра чрез имейл или чрез системата за дистрибуция на земетръсна информация. Събраните данни се архивират автоматично в мрежа от база данни и се публикуват в сайта на Европейско-средиземноморския сеизмичен център. Получената информация се обединява, за да се възпроизведат местонахожденията, които в последствие се изпращат до няколко сеизмологични института, с цел да се извърши бързо определяне на моментните тензори.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен центъра разполага с опции като смартфон приложение или услуга за изпращане на уведомление за земетресения чрез имейл или смс. Системата, която дава информацията в реално време е автоматична и е свързана с всички докладвани събития от споделящите данни. Нотификациите се изпращат на регистрирани потребители 20-30 минути след земетресението. Услугата е безплатна.

Земетресението е тревожен феномен, изискващ проучвания от страна на сеизмолозите. Сеизмологията е наука, която се занимава не само със земетресения, но и с изкуствено предизвиканите вибрации на земята.Учените не могат да предскажат с точност часа и датата на следващото земетресение. Опитите за систематизиране на честотата на трусовете са приблизителни. Сеизмолозите следят огнището на вече случилото се земетресение и на базата на историческите данни се стараят да предскажат силата на евентуално земетресение.

Използвани източници:

Европейски сеизмологичен център

Уикипедия, “Земетресение” от 11.05.2015 г.

Снежана Запрева

добави коментар

Анкета

Как определяте мерките за справяне с Covid-19?
  • Добави свой отговор