Spisanie.to

При земетресение: Сеизмологичен център БАН

Първите писмени сведения за земетресение на територията на страната ни варират от I пр.н.е. когато силен трус погребал в Черно Море античния град Бизоне (Каварна). До преди 1891 г. у нас са достигнали малко исторически хроники и документи относно земетресенията като главно са свързани с по-силните станали на територията на нашите земи.

Началото на системното организирано изучаване на земетресенията в България е от 1891 г. и е поставено от Академик Спас Вацов. Той се счита за основоположник на българската сеизмология и метеорология. Благодарение на него се осъществява последователно разширяване на сеизмологичните изследвания в рамките на дейността на централната метеорологична станция, чийто ръководител е от 1890 г. От историческа гледна точка след тази година съществуват няколко исторически периода.

Неинструменталният период от 1891 г. до 1904 г. В този период излиза първата книга по сеизмология „Земетресенията в България през 19-ти век“, а през 1903 г. България става член на международната сеизмологична станция. Година по-късно през 1904 г. на 4-ти април е регистрирано силно земетресение в долината на река Струма, което е с магнитуд 7,8 интензивност от скала с десет степени.

Вторият период е начални инструментални наблюдения и научни изследвания (1905 – 1959 г.). Този етап започва от 1905 г. със създаването на първата сеизмологична станция. Напредването на научните изследвания в тази област е значително, като особено значение се отдава на многобройните полеви изследвания на К. Киров, свързани най-вече с разрушителните трусове от 1928 г. на територията на Маришката долина. Към края на този период е обособено сеизмическо статистическо райониране на страната.

Третият етап е за разширяване на научните изследвания и модернизиране на наблюдателната мрежа. Той започва от 1959 г. и продължава до наши дни. Особеното на този период е че изследванията са насочени за откриването на предвестници на силни земетресения. От 2009 г. у нас действа сеизмично райониране от хазартен тип, което е основа за въвеждане на европейските противоземетръсни норми. Съвременната национална сеизмологична мрежа се състои от 14 сеизмични станции и три локални сеизмични мрежи, разпределени на територията на страната ни. НСМ е единствената система у нас, която може в реално време да определи параметрите на земетресение случващо се в България или в околните ни земи.

Оперативната информация се предоставя на Министерския съвет, МВР, Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и медиите. Основните задачи пред сеизмологичния център са анализ и мониторинг на сеизмичността на територията на страната и съседните държави. Макросеизмична класификация на последствията от земетресенията, физика на сеизмичните вълни и земетръсните източници, строеж на земната кора и горната мантия в Тектонско активните региони, както и някой аспекти за прогнозиране на земетресение и други.

Един от най-важните конкретни проекти е този за регистрация, анализ и обработка на сеизмологичната информация от локалната сеизмологична мрежа в района на АЕЦ Козлодуй, системата за мониторинг на солното находище в Провадия, оценка и намаляване на естествените технологични рискове, изследване на възможностите за предсказване на земетресения и климатични промени в черноморския регион. Този проект е реализиран в седмата рамкова програма на европейския съюз.

Централният сеизмологичен оперативен пункт и регионалните сеизмологични станции са организирани 24 часови дежурства за осигуряване на непрекъсната регулация и анализ на сеизмичните сигнали с цел изпращане на бързовременна информация. Основните достижения на сеизмологичния център на БАН на този етап са високото ниво на модернизация, автоматизирана система за оценка на последствия от земетресения, публикуване на детайлни макросеизмични файлове, карти и атласи.

Други съществени постижения в тази област са картите на сеизмично райониране, правилник за строителството съобразен с безопасността и оценка на риска от земетресения. Може би една от най-важните дейности на департамента по сеизмология е непрекъснатите участия в образователни предавания на различни ТВ и радиопрограми, както и интервюта и писане на научнопопулярни статии във вестниците. Целта на тези програми е да се информира и обучи населението, какво се прави в случай на земетресение и да се повиши гражданската отговорност по време на природни бедствия.

Гергана Георгиева

добави коментар