Spisanie.to

Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време

И докато хваля книгите на другите, дойде ред да похваля и себе си. На 3 декември се състоя официалното представяне на сборника с научни доклади СТАНДАРТИ НА ВСЕКИДНЕВИЕТО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКИВИЕТО И НОВОТО ВРЕМЕ. Книгата, издадена от изд. „Фабер”, събира статиите на студенти и преподаватели от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и СУ „Св. Климент Охридски”, презентирани на две кръгли маси, посветени на теми от историята.

Част от докладите разглеждат пътната система в Рим и Византия, храната през Средновековието и Възраждането, облеклото – древно и по-модерно. Най-запомнящите се разработки бяха представени от доцентите към ВТУ Надежда Христова, Ивелин Иванов, Красимира Мутафова.

Моя милост се отчете с тема за особеностите на средновековното обредно облекло, носено при сватби и погребения. Използвам възможността да благодаря на художничката Калина Атанасова и д-р Иван Чокоев за позволението да препубликувам част от постиженията им в изследването на средновековния болярски костюм. Доц. Христова обнародва в сборника статия за брачния секс през Средновековието. Ако искате да разберете, колко често брачните партньори, спазващи стриктно каноните на църквата, са консумирали връзката си, прочетете статията на Надежда Христова. Доц. Димитър Димитров се представя с две разработки в настоящото издание. В първата е обърнал внимание на храната и храненето във Византия, сравнявайки навиците на ромеите с тези на останалите средновековни европейци. Втората работа на византиниста от ВТУ е озаглавена „Пътища и пътуване във Византия и средновековните Балкани”. В нея е представено развитието на основните транспортни коридори в Югоизточна Европа и по-специално в Тракия, главно трасе за преминаване на хора и товари през цялото Средновековие.

Новото време присъства в 18 от публикациите. Маринела Маринова подхвана още през 2010 г. толкова разискваната днес тема за отношението към евреите в България, в навечерието и по време на Втората Световна война. В доклада се дава частичен отговор на въпроса: стандарт или рязка смяна на стандарта е Закона за защита на нацията?

Колегите от СУ, също се представиха на високо ниво. Доц. Надя Манолова – Николова публикува непоказвани досега в България гравюри от барселонски архив, изобразяващи поданици в османската империя. Авторката е подбрала архивен материал, представящ определени категории в османското общество – хекими (лечители), еничари, Константинополския патриарх, гръцки чорбаджии, педагог, обучаващ християните и пр. Отново с тема, свързана с развитието на определени процеси Османската империя, се представя докт. Антоанета Петкова. Работата ѝ е озаглавена „Създаването на училището по геометрия Hendeşehȃneв Юскюдар, 1734 г.” Колегата Петкова разказва за пребиваването на френските гардемаринери в Константинопол и ролята им в социалния живот на града. С изявата си впечатли и Георги Димов, разглеждащ „Паричните и търговски отношения между Южна Италия, Византия и Изтока през XI – XII век”. В текста на Димов са описани любопитни подробности около производството, търговията и монетосеченето в градовете от западното Средиземноморие.

Сборникът все още не е пуснат в продажба, но вече е раздаден в някои библиотеки, така че можете да го прелистите още сега.

В неформална обстановка, журналисти и историци се събрахме на 3-ти, в зала „Европа” на ВТУ, за да се порадваме на успеха си. И докато отпивахме от чашите с червено вино обсъдихме следващата кръгла маса, която ще се проведе през 2013 г.

Мая Джамбазова

добави коментар