Spisanie.to

Студентски живот във Великобритания

Чували ли сте родителите си славно да характеризират студентския живот като период на едни от най-хубавите години за човека?

Е, дали е така, ако сме в чужбина!

Българите студенти във Великобритания със сигурност не се наслаждават на вечно есенното време, но за сме така на това страната е извор на множество възможности, място за израстване на личността.

Студентският живот във Великобритания е едно приятно преживяване, свързано с натрупване на опит и среща с различни култури, създаване на нови приятелства и приключения. Българите, които заминават да се обучават в чужбина се класифицират като студенти от Европейския съюз, което ги поставя на равни начала с британските поданици.

Характерната британска архитектура, примесена с есенна атмосфера е първото нещо, което ни посреща, слизайки от самолета. Културният шок се превръща в най-добрия ни приятел след като осъзнаем, че започваме нов етап от живота си, но на място различно по култура и облик от това, с което сме израснали.

С цел да помогнат на новодошлите да се адаптират към обстановката, университетите организират freshers week или ориентировъчна седмица. Британските Вузове улесняват живота на студента с уредената си система и наличие на институции, които предоставят адекватна помощ за всеки един въпрос.

Университетът дава свободата да изграждаш себе си и да твориш. В зависимост от специалността, която изучава, студентът има достъп до нужната екипировка, а материалната база, свързана със сферата му на заетост, е изцяло на негово разположение. Университетските библиотеки са уютни места, из които непрекъснато щъкат студенти.Те предлагат множество ресурси по всички учебни дисциплини както на хартиен, така и на електронен носител.

Всяко висше учебно заведение има специално звено наречено “The i”, където студентът може да попита как да се справи с даден проблем, да поиска справка за здравните си осигуровки или да потърси нужната му информация.

Стюдент юнион (Student union) е друга структура, която помага на студента при търсене на работа, изработването на неговото CV, намиране на квартира/общежитие за следващата година. Стюдент юнион (Student union) е мястото, където студентът открива множеството от възможности, които университетът предлага.

Интересна част от британското образование е личният учител на студента. Той е академичен съветник на обучаващия се. Студентът може да се обръща към него, когато има проблем, свързан с университета. Личният учител е човекът, към когото университетът се свързва, ако обучаващият се не посещава лекциите си редовно.

Важни документи, които всеки студент трябва да притежава са банкова сметка и National Insurance Number, който дава правото на работа. Студентите могат  да работят до 20 часа на седмица. Европейската здравна карта е документът, който удостоверява правото на използване на медицински услуги. Допълнителни удобства предоставят NUS и ISIC картите, които се използват за студентски намаления, като ISIC е международната студентска карта.

Великобритания предлага спокойна и безопасна атмосфера. Сградите на университета както и студентските общежития са разположени в кампус. Сигурността, бързата комуникация с останалите студенти и липсата на нужда от градски транспорт са основните причини, поради които обучаващите се избират да живеят в кампуса.

Не на последно място, нека споменем зоната за разтуха и веселие, а именно клубовете, баровете и дискотеките. Те организират тематични вечери, например латино партита, комбинирани с най-различни примамливи оферти за студентите. Както в България, така и във Великобритания нощният живот е неизменна част от битието на студента.

Британците са толерантни хора, които не биха отказали да ви помогнат. В страната живеят голям брой националности, което прави възможен обмена на културни ценности и задълбочава разбиранията за света. Образованието в тяхната държава е значима черта от студентската биография. Обучението в чужбина е положителна стъпка, която разширява мирогледа. Да, свързано е с доза носталгия, но от друга страна е незаменима подготовка за живота.

Снежана Запрева

добави коментар