Spisanie.to

Вълшебната природа и Райското пръскало

Райското пръскало

Райското пръскало е водопад, намиращ се в централна България, близо до Калофер. Водопадът е висок 124,5 метра, което го прави най-високият водопад в България и на Балканите. Разположен е в Стара планина, под връх Ботев, и е част от природния резерват Джендема в Национален парк „Централен Балкан“.

Водата, която водопадът събира, идва от снежни преспи от връх Ботев. Изходна точка за посещението на водопада е хижа „Рай“, която се намира в подножието му. Хижата е и база за алпийски изкачвания на Райските скали. От там също минава и маршрутът за изкачването на връх Ботев, който е много добре обозначен. Хижата се намира на прекрасно място, което дава възможност на всеки посетител да се наслади на чудните райски пейзажи и природни красоти на Стара планина.

Райското пръскало в резерват Джендема

Резерватът Джендема, на територията на който се намира Райското пръскало, е разположен на площ от 4220 хектара. Бива обявен за такъв през 1953 година, от Министерския съвет. Той е един от най-големите резервати в България и най-големият в Национален парк „Централен Балкан“.

Името на това място идва от турски – „джендемът“ и означава буквално „ад“. Така е била наричана територията на защитената област, тъй като е и най-непристъпната част от Стара планина. Стръмни склонове, много дълбоки и тесни каньони, огромни скали и високи пропасти превръщат Джендема в един от най-недостъпните резервати на България.

По-късно областта получава и статута на биосферен резерват, като така става част от група от 16 такива места, на територията на България, което нарежда страната ни на шесто място в света, по брой на защитени области от такъв вид.

Въпреки, че резерватът обхваща целия водосбор на Бяла река, горното течение на река Тунджа и ждрелото на река Тъжа, повече от половината от територията на Джендема е покрита от гори, по-голямата част от които са смесени или букови, като възрастта на дърветата варира между сто и сто и петдесет години. Другата част от защитената територия, която не включва горите и реките, е безлесна територия, образувала се от дълги години на пасищни режими.

В резервата има много редки видове растения. Той предлага огромно разнообразие от растителен живот, като най-голяма представителност има групата на Алпийската растителност, с над осемдесет вида тревни растения. Някои от растителните видове дори виреят върху скалите и варовиците.

Джендема и Райското пръскало

От целият национален парк, в Джендема животинският свят е останал най-необезпокояван. В резервата се намира най-голямото естествено местообитание на дивата коза. От класа на бозайниците се срещат още: дива котка, дива свиня, кафява мечка, невестулка и др. Реките пък се населяват предимно от балканска пъстърва и черна мрена. Представители на птиците са: сивата червенокрила скалолазка, хайдушката гарга, гълъб-хралупар, зелен и сив кълвач и др. Във фауната на резервата се включват и два вида птици, които попадат в Червения списък на застрашените видове, и това са Царският и Скалният орел.

Въпреки че биват посещавани годишно от множество туристи и любители на скалното катерене резерватът Джендема и Райското праскало успяват да запазят един чист и непокътнат облик.

А ако и вие сте любител на българската природа и във вас живее един приключенец, копнеещ за откриването на нови хоризонти… То тогава непременно трябва да посетите Райското пръскало и гостоприемната хижа Рай!

Николай Митов

добави коментар