Spisanie.to

Екотуризъм в България

За съжаление малко хора наистина разбират важността на екологията, макар че опазването на природата днес е по-важно от когато и да било. Повечето от нас са твърде мързеливи да изхвърлят отпадъците си разделно, да изгасят лампите в къщи всеки път, когато не им трябват или да пазят природата чиста (спомняте ли си колко найлонови торбички, метални кутии от сок и бира, угарки от цигари и друг подобен боклук можахте да видите последния път, когато бяхте в природата, парковете или на плажа?). Може би затова еко-туризмът може да се окаже толкова полезен, тъй като може да ни покаже какво бихме унищожили с нехайството си и да ни накара да осъзнаем важността на опазването на природата и на нас самите.

Красотата на българската природа и голямото и разнообразие от животински и растителни видове могат да предложат много за еко-туризма. Огромното биологично разнообразие на страната я прави втора в Европа в този аспект. Нейните над 12 360 вида растения, 27 000 вида безгръбначни и над 750 вида гръбначни, многото невероятни природни забележителности и феномени (като Крушунските водопади близо до с. Крушуна, Побитите камъни до град Варна, прочутата пещера Леденика с многото и невероятни, каменни образувания и уникални животни и т. н.) могат да вдъхновят всеки да обича и да пази природата.

Едно от най-добрите доказателства за уникалността на българската природа и любовта на българите към всички живи същества и красоти в страната им е големият брой на българските национални паркове и резервати. На територията на България има 3 национални парка – Пирин, Рила и Централен Балкан, 11 природни паркове (например Витоша, Българка, Беласица, Сините Камъни, Златни Пясъци и др.) и 89 резервата, 17 от които са биосферни според програмата на ЮНЕСКО.

Българските флора и фауна са не само красиви, но също включват много полезни видове растения и животни. В България има над 750 вида лечебни растения, повечето от които са икономически ценни – страната изнася около 15 000 тона билки годишно. 36,85 % от българската територия е покрита с гори, които са съставени предимно от дъб и бук, но също има и райони с лонгозни гори, близо до долните течения на някои реки, които се вливат в Черно море. Има и много иглолистни гори, разположени предимно в по-високите планински райони.

Животинското разнообразие в България е също толкова голямо както и това на растенията в страната. Българското животинско царство е разделено на 7 зоогеографски района, 4 от които спадат към Средиземноморския под-регион, останалите са причислени към Евро-сибирската зона. Затова туристите могат да видят европейски, евро-сибирски и средиземноморски видове, а сред последните има и много реликти.

Разнообразието на българската флора и фауна заслужава не само защита, но също и осведоменост и възможност за наблюдение. Българските експерти и учени знаят това много добре и са създали стотици километри еко-пътеки. Някои от добрите сред тях са: Негованска, по ждрелото на р. Негованка, близо до с. Емен, в района на Велико Търново, Трънска еко-пътека, близо до ждрелото на р. Ерма, западна България, Дряновска еко-пътека, близо до Дряновския манастир или Врачанска, в Природен парк Врачански балкан и т. н. По протежението на всички български еко-пътеки има много хижи, заслони, пейки и други места за наблюдение, които спомагат не само за образователната страна на еко-туризма, но и за удобствата свързани с него. Повечето то тези удобства са модерни и нямат нищо общо със старите останки от комунистическото минало.

Най-добрите места за еко-туризъм винаги ще бъдат защитените територии. В България има много от тях, но вероятно двата най-значителни са Националния парк Пирин и резерватът Сребърна. И двата са включени в списъка на ЮНЕСКО за Световното природно наследство, а подробностите за еко-системите им, техните флора и фауна не оставят никакво съмнение за правилността на това решение.

Повечето от еко-системите в Националния парк Пирин са уникални, с много редки животни и растения, много от които са включени в Червената книга на България. Над 40 000 хектара от планината Пирин са включени в защитената зона на парка, с около 20 маркирани маршрута, включително европейския Е-4. Огромното разнообразие на животните в Парк Пирин включва около 2091 вида и подвида. Много от тях са защитени, като планинския кефал, балканската пъстърва, скалния орел, ловния сокол, три-пръстия кълвач, глухарят, кафявата мечка, балканската дива коза, кафявата полевка и др.

Поради разнообразните условия на планината Пирин (разположение в южните райони, голяма надморска височина), разнообразието от растения е също огромно. Може би повече 1/3 от видовете растения в България могат да се открият в Пирин. Много от растенията тук са ендемични, т. е. растат само на територията на планината (пирински мак, Йордановско зеле, пиринско шапиче и др). Най-старото дърво в България, Байкушевата мура, също расте в Пирин парк, възрастта му е както и на самата страна, повече от 1300 години.

Всички любители на птиците посещаващи България знаят, че обиколката им не би била пълна, ако не видят резервата Сребърна. Разположен на 18 км западно от Силистра и на около километър от р. Дунав, езерото Сребърна и територията му са защитени от 1965 г. На територията на резервата има около 223 вида птици, а един от миграционните пътища на прелетните птици от Северна Европа към Централна Африка (Via Pontica) минава през езерото. Районът е известен и с гнездящата колония на къдроглавия пеликан и се смята за една от най-интересните и важни влажни зони в Европа. Музеят близо до езерото съдържа много информация за видовете в резервата с многото си препарирани животни от фауната на Сребърна. Освен това има възможност за наблюдение на птиците с видео-камера, монтирана в самото езеро, а еко-пътеката около водите му правят посещението в резервата незабравимо преживяване.

Разбира се, много други защитени територии в България заслужават вниманието на еко-туристите. Освен Сребърна има още 3 други резервата, считани за важни влажни зони, според Рамсарската конвенция – Аркутино, Атанасовско езеро, Дуранкулак, още един миграционен път на мигриращите птици преминава през страната, Via Aristotelis, близо до р. Струма. Многото удобства около резерватите, като Али ботуш, Бистришко бранище, Маричини езера, Парангалица и др. спомагат за развитието на еко-туризма.

Иван Стойков

добави коментар